terça-feira, 18 de outubro de 2016

O MENINO E O MUNDO


As notas de uma canção muito simples, de um pai para seu filho, são bolinhas coloridas a dançar no ar. Quando o pai se ausenta, sem volta prevista, o menino guarda as bolinhas numa caixa, com todo o cuidado. E quando vai para o mundo, em busca do pai e de sua própria vida, o menino conserva o seu tesouro: a canção paterna. Esta talvez seja uma boa chave para apreciar “O Menino e o Mundo”.
            É cinema de animação da  melhor qualidade. Imperdível. Surpreendente. Com traços de simplicidade despojada (o menino não tem senão olhos, na cara redonda, e o olhos expressam tudo), cria uma atmosfera de poesia e sonho, vestida de cor e melancolia. Enfrentar o mundo não é tarefa fácil. A música, os movimentos delicados, o ritmo perfeito e a sutileza do cenário constroem uma narrativa riquíssima que – espantoso ! – prescinde de palavras. Com traços de América Latina, o conto é universal: trata-se do homem diante do destino, e o destino é sempre maior que o homem. Aqui e ali, alusões sóbrias à áspera sociedade consumista que dificulta ainda mais as coisas. Não há como não se comover com a luta de um menino frágil que busca se tornar adulto num mundo imenso, labiríntico e incompreensível. Seu único recurso: o retrato em que aparece junto ao pai e à mãe. É a história de cada um de nós.
            O filme, lançado em 2014, é de autoria do paulista Alê Abreu, e recebeu numerosos prêmios. Foi indicado para o Oscar. Mas não é isso que importa. Importa que ele coloca o gênero – animação – num patamar superior de arte. Confira.


LA KNABO KAJ LA MONDO

            La sonoj de tre simpla kanzoneto, de patro al sia filo, estas sferetoj koloraj dancantaj en la aero. Kiam la patro foriras, sen antaŭvidebla reveno, la knabo enmetas la sferetojn en skatolon, zorgeme. Kaj kiam li ekiras en la mondon, serĉe de la patro kaj de sia propra vivo, la knabo konservas sian trezoron: la patra kanzono. Ĉi tiu eble estas bona ŝlosilo por aprezi “La Knabo kaj la Mondo”.
            Ĝi estas animacia filmo plej altkvalita. Nespitenda. Surpriza. Per strekoj de senornama simpleco (la knabo havas nur okulojn sur la ronda vizaĝo, kaj la okuloj ĉion esprimas), kreiĝas etoso de poezio kaj sonĝo, vestita per koloro kaj melankolio. Alfronti la mondon ne estas facila tasko. La muziko, la delikataj movoj, la perfekta ritmo kaj la subtileco de la scenejo konstruas tre riĉan rakonton, kiu – mirinde! – malbezonas vortojn. Per trajtoj de Sudameriko, la rakonto estas universala: temas pri la homo antaŭ sia destino, kaj la destino estas ĉiam pli granda ol la homo. Jen kaj jen aperas sobraj aludoj al la kruda konsumisma socio, kiu eĉ pli malfaciligas la aferon. Ne eblas ne emociiĝi pro la batalado de malfortika knabo, kiu klopodas fariĝi plenkreska en mondo grandega, labirinta kaj nekomprenebla. Lia sola rimedo: la portreto, sur kiu li staras apud la patro kaj la patrino. Ĝi estas la historio pri ni ĉiuj.
            La aŭtoro de la filmo, lanĉita en la jaro 2014, estas Alê Abreu, kaj ĝi ricevis multenombrajn premiojn. Oni indikis ĝin por la Oskar-premio Sed ne tio gravas. Gravas, ke ĝi metas tiun ĝenron – animacion – sur superan tavolon de arto. Kontrolu.

ENCHE-SE O CÉU DE DOURADO


Por do sol em Ilhabela, out. 2016
Sunsubiro en Belinsulo, okt. 2016


Enche-se o céu de dourado,
a noite já vai chegar.
O barquinho, fatigado,
prepara-se para sonhar.


Kiam la nokto alvenas,
sur ĉiel´ aperas oro.
Barko kaj homo komprenas:
kvietiĝu nun la koro.

domingo, 16 de outubro de 2016

A JANGADA E O MAR

(Quadras por sobre uma fotografia de meu irmão André.)
(Kvarversoj pri foto de mia frato Andreo.)A JANGADA E O MAR

Sobre a areia, deitada,
diante das ondas do mar,
cisma, quieta, a jangada,
cansada de navegar.

E o mar chamava a jangada,
saudoso  de sua vela.
O mar, sem barco, é nada,
o vento é nada, sem ela.

E a jangada respondia:
“Quanto mar já naveguei,
quanto vento e maresia!
Ai de mim, que me cansei...

Deixa que eu fique aqui mesmo,
aqui também se passeia,
deixa que eu navegue a esmo
sobre as ondas da areia...”

Do mar soou um lamento
e do vento um triste canto,
ficou sem vela o vento
e o mar sem seu encanto.FLOSO KAJ MARO

Kuŝas sur la sablo mola,
kaj rigardas al la maro,
floso en ripoz´ konsola,
ĝin forlasis maristaro.

Vokas la floson la maro
pro sopir´ pri ĝia velo;
maro sen barko, amaro,
vento sen floso, anhelo.

Tamen, la floso rifuzis:
“Kiomfoje mi ŝipiris,
kiom da vento mi uzis,
nun mi lacas...”  Kaj suspiris.

“Lasu nun, ke mi ripozu
en pli trankvila promeno,
ke mi nun libere krozu
sur la sabla ondoĉeno...”

La maro plende lamentis,
malĝoje kantis  la vento,
mankon de flos’  maro sentis,
ploris vent’  pro mankosento.

domingo, 11 de setembro de 2016

MÚSICAApura o ouvido, é música.
Um momento, silencia o coração,
mergulha no oceano abissal,
no vácuo inédito,
no reino das cores que riem,
dos sabores sem avesso.
Atenta para o país da harmonia,
ele te restaura,
te embala.
Música é hálito,
bafejo de pluma,
beijo azul,
cristal.
Sem música o mundo se desmanchava,
desintegravam-se os astros,
ficavam órfãos todos os poemas.
Tu mesmo ficavas órfão, irremediável.
Ave, música.


MUZIKO

Streĉu la orelon, ĝi estas muziko.
Momenton silentigu la koron,
plonĝu en la profundegan oceanon,
en la nekonatan vakuon,
en la regnon de ridantaj koloroj,
de gustoj sen kontraŭflanko.
Atentu pri la lando de harmonio,
ĝi vin restarigas,
vin lulas.
Muziko estas spirblovo,
ventumo de plumo,
blua kiso,
kristalo.
Sen muziko la mondo malfariĝus,
malintegriĝus la astroj,
orfiĝus ĉiuj poemoj.
Vi mem estus orfo, senrimede.

Ave, muziko.