sábado, 26 de dezembro de 2020

O DIA MAIS FELIZ DA VIDA

 

Eis aí uma bela homenagem da revista “Kontakto” à escritora Julia Sigmond, que instituiu uma coluna com o mesmo nome na revista romena “Bazaro”, que circulou entre 1997 e 2009: “Quando você foi mais feliz na vida?”

Quero contribuir. Contudo, se o redator concorda, peço permissão para retirar a palavrinha “mais”. Em minha opinião, ela atribui uma certa competição entre os momentos felizes da vida, na busca da escolha do “mais” feliz. Simplesmente, não consigo escolher, na minha vida, o momento mais feliz, embora seja capaz de listar muitos momentos felizes, que mereceriam um relato na revista.

Poderia por exemplo escolher o momento em que assisti à minha primeira aula no curso de Esperanto, quando tinha 12 anos. Ou um momento de passeio à beira-mar, contra o vento leve, em meio a espirros d´água e voo de gaivotas por sobre a cabeça. Poderia também relatar um momento mágico em que um passarinho, num galho de árvore, me saúda com um piado, enquanto dou uma volta pelo quintal. Ou quem sabe o momento em que, ainda criança, ouvi pela primeira vez a Alla Turca de Mozart? Ou talvez a primeira vez em que olhei Lisboa, de corpo presente?

Muitos momentos, entre os quais não é possível escolher “o mais” feliz.

Mas devo decidir. Escolho o momento em que despertei, hoje pela manhã, e olhei o céu, e ele estava incomparavelmente azul, fresco como nunca e gentilmente a me chamar para um passeio de bicicleta. Aceitei o convite e, durante uma hora pedalei devagar por minha pacífica cidade, que ainda dormitava na manhã de domingo. Árvores esparsas e jardins de casas me presentearam o olhar, até que cheguei a uma charmosa capela, pintada de azul e branco, na periferia da cidade. Olhei com prazer a sua beleza simples, com sentimento de gratidão e respeito.

E voltei, enquanto o vento brando continuava a me acompanhar.

Aqui está o meu momento feliz, na vida.

(Texto publicado na revista “Kontakto”, nº 299 [5:2020],

da Juventude Esperantista Mundial.) 

 

“Kiam vi estis plej feliĉa en la vivo?”

 

Jen bela omaĝo de “Kontakto” al la verkistino Julia Sigmond, kiu  starigis samnoman rubrikon en la rumana revuo Bazaro, aperinta inter 1997 kaj 2009: “Kiam vi estis plej feliĉa en la vivo?”

Mi emas kontribui. Tamen, se la redaktoro tion konsentas, mi petas permeson forigi la vorteton “plej”. Miaopinie, ĝi atribuas ian konkuradon inter la feliĉaj momentoj en la vivo, cele al elekto de “la plej” feliĉa. Mi simple ne sukcesas elekti, en mia vivo, “la plej” feliĉan momenton, kvankam mi povas facile envicigi multajn feliĉajn momentojn, kiuj meritus raporton en la revuo.

Mi povus ekzemple elekti la momenton, kiam mi ĉeestis mian unuan klason en kurso de Esperanto, kiam mi estis 12-jara. Aŭ momenton de promenado ĉe la maro, kontraŭ la facila vento, meze de akvoŝprucoj kaj dum flugado de mevoj super mia kapo. Mi povus ankaŭ raporti pri momento rava, kiam birdo sur arbobranĉo persone salutis min per pepado, kiam mi promenetis en mia hejmkorto. Ĉu prefere la momenton, kiam mi, ankoraŭ infano, aŭskultis unuafoje la Alla Turca, de Mozart? Ĉu eble la unuan fojon, kiam mi surloke rigardis Lisbonon?

Multaj momentoj, el kiuj ne eblas elekti “la plej” feliĉan.

Sed mi decidu. Mi elektas la momenton, kiam mi vekiĝis, hodiaŭ matene, kaj mi rigardis la ĉielon, kaj ĝi estis senkompare blua, unike freŝa kaj afable invitanta min al bicikla promeno. Mi akceptis la inviton, kaj dum unu horo mi malrapide biciklis tra mia paca urbo, kiu ankoraŭ dormetis en dimanĉa mateno. Disaj arboj kaj domĝardenoj regalis miajn okulojn, ĝis mi atingis la ĉarman kapelon, blue kaj blanke farbitan, starantan rande de la urba periferio. Mi plezure rigardis ĝian simplan belecon kun sento de danko kaj respekto.

Kaj mi revenis, dum milda venteto plu akompanis min.

Jen tiu estis mia feliĉa momento en la vivo. 

 

(Teksto publikigita en la revuo "Kontakto", nº 299 [5:2020], 

de Tutmonda Esperantista Junulara Organizo.)

 

quinta-feira, 24 de dezembro de 2020

Que será um bom presente

 

 

PSV - dez. 2020


    Que será um bom presente

    neste tempo de Natal?

    quem sabe, um verso inocente...

    uma luz, num castiçal?...

 

 

    Se vi pensas pri donaco

    por Kristnaskon festi, belan,

    sendu verson pri la paco...

    bruligu flamon kandelan...

terça-feira, 22 de dezembro de 2020

deriva

 

Foto PSV - dez 2020


olhos a contemplar o arbusto

o desenho da névoa nos pensamentos

passarinhos sob a veneziana a bicar insetos

ganidos de madrugada

fruta sacudida pelo vento

palavra arcaica

desejos

temores

crenças

vagas  lembranças incompletas

esse ar quente de verão

essa expectativa

equívocos irônicos

dúbias meias palavras

 

uma lufada fugaz

enquanto transcorre o impassível poente

 

 

vagado

 

okuloj kontemplas arbuston

bildo de nebulo sur pensoj

birdetoj sub fenestrokradoj bekantaj insektojn

malfrunoktaj jelpoj

frukto skuata de vento

arkaika vorto

deziroj

timoj

kredoj

svagaj nekompletaj rememoroj

tiu varma somera aero

tiu atendado

ironiaj misaĵoj

dubaj duonvortoj

 

fuĝema ventblovo

dum pasas la neskuebla sunsubiro

domingo, 20 de dezembro de 2020

Dino na pandemia


 

 


 

A MAIS ANTIGA ORQUESTRA SINFÔNICA EM FUNCIONAMENTO NO BRASIL


 

Neste ano de 2020, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba recebe o título de Patrimônio Imaterial da cidade. Trata-se da mais antiga orquestra sinfônica em atividade no Brasil. Fundada em 1900, pelo maestro Lázaro Lozano, estreou na Matriz de Santo Antonio. Abnegados idealistas, no correr dos anos, mantiveram-na funcionando, sabe-se lá com que sacrifício e dedicação. A partir de 2014, o maestro (nascido em Piracicaba) Jamil Maluf assumiu o cargo de diretor artístico e regente titular. Maluf, de currículo brilhante, foi diretor artístico do Teatro Municipal de São Paulo. Nos últimos anos, a orquestra ampliou suas atividades, incluindo programa pedagógico e concertos para público mais amplo.

Piracicaba é importante município do Estado de São Paulo, localizado a 164 km da capital. Fundada no século 18, tem hoje pouco mais de 400 mil habitantes. Recebeu imigrantes de várias partes do mundo, principalmente italianos, no início do século 20. Foi importante polo de agricultura e industrializou-se a partir da segunda metade do século 20.

“Piracicaba”, em tupi, significa “lugar onde o peixe para”, alusão às corredeiras do belo Rio Piracicaba, que bloqueiam a piracema.

Parabéns, Piracicabanos!

  

 

LA PLEJ MALNOVA SIMFONI-ORKESTRO FUNKCIANTA EN BRAZILO

 

En ĉi tiu jaro 2020, la Simfoni-Orkestro de la urbo Piracicaba ricevis la titolon Nemateria Riĉaĵo. Temas pri la plej malnova simfoni-orkestro funkcianta en Brazilo. Fondita en la jaro 1900, fare de dirigento Lázaro Lozano, ĝi premieris en la urba ĉefpreĝejo Sankta Antono. Sindediĉaj idealistoj, laŭlonge de la jaroj, tenis ĝin funkcianta, oni povas imagi per kiaj oferoj kaj obstino. Ekde la jaro 2014, la dirigento (naskiĝinta en Piracicaba) Jamil Maluf alprenis la postenon de art-direktoro kaj ĉefdirigento.  Maluf, posedanto de brila profesia kariero, estis art-direktoro de la Municipa Teatro de San-Paŭlo. Dum la lastaj jaroj, la orkestro plivastigis siajn agadojn, kaj inkluzivis pedagogian programon kaj koncertojn por pli ampleksa publiko.

Piracicaba estas grava municipo en Ŝtato San-Paŭlo, kaj situas 164 kilometrojn for de la ĉefurbo. Fondita en la 18-a jarcento, nuntempe tie loĝas iom pli ol 400 mil homoj. Ĝi akceptis enmigrintojn el pluraj lokoj en la mondo, precipe italojn, en la komenco de la 20-a jarcento. Ĝi estis grava centro agrikultura kaj industriiĝis ekde la dua duono de la 20-a jarcento.

La vorto “piracicaba”, en la tupia lingvo, signifas “loko kie fiŝoj haltas“ - aludo al la kaskadetoj de la bela rivero Piracicaba, kiuj blokas la fiŝomigradon.

Gratulon, Piracikabanoj!