segunda-feira, 18 de junho de 2018

LIVRE-SE

Foto PSV - 04/2018


Trate as palavras como amigo.
Diga-as com delicadeza,
como um jardineiro lida com orquídeas.
As palavras não gostam de muita solenidade,
como as orquídeas não gostam de muita água.
Carecem de luz na medida, vento na medida.
Livre-se de maltratar as palavras.
Talvez elas fiquem zangadas,
e você não imagina
quão vingativas elas podem se tornar.
Quando as palavras ficam zangadas
a terra treme,
eclipsa-se o sol
e transbordam as marés.
Trate as palavras como amigo
e a vida lhe correrá
mais sossegada, mais clara.

GARDU VIN

Al vortoj rilatu amike.
Ilin elparolu delikate,
kiel ĝardenisto manipulas orkideojn.
Al vortoj ne plaĉas tro da soleno,
kiel al orkideoj ne plaĉas tro da akvo.
Necesas la ĝusta lumo, la ĝusta vento.
Gardu vin de mistrakto kontraŭ vortoj.
Ili eble ekkoleros,
kaj vi ne povas imagi,
kiel venĝemaj ili eble fariĝos.
Kiam vortoj koleras,
la tero tremas,
la suno eklipsiĝas
kaj tajdoj superverŝiĝas.
Al vortoj rilatu amike,
kaj la vivo al vi fluos
pli pace, pli hele.

EPICURISTA

Paisagem em Mendoza - PSV - 06/2018Endireitar este mundo
seria obra sem fim.
Por isso escolho, no fundo,
cuidar bem do meu jardim.


Alĝustigi mondan mison
estus tro aŭdaca peno.
Mi preferas kompromison
zorgi pri mia ĝardeno.

domingo, 17 de junho de 2018

SONHO

Foto PSV - 06/2018


caminhou ao meu lado
lançou no ar um calmo sorriso
a grave leve clara voz pausada
a dizer coisas dispensáveis
trazia cabelos ourados
olhos que me abraçaram tépidos
mostrou a casa que habita
ao alcance de um sopro
o fluxo natural dos pés
a serenidade nos olhos
a prazerosa obediência ao correr dos dias
estava ali inteiro
como sempre foi
sólido prisma cristal sonante
juntei meus pedaços
e os colei com a cola do consolo


sonĝo

li paŝis apud mi
ĵetis en la aeron trankvilan rideton
la basan malpezan voĉon paŭzan
dirantan nenecesajn aferojn
li havis orajn harojn
okulojn kiuj min brakumis varme
montris la domon kie li loĝas
atingeblan per blovo
la naturan fluadon de piedoj
serenecon ĉe okuloj
plezuran obeadon al la sinsekvo de tagoj
li tie staris tuta
kiel li ĉiam estis
solida prismo kristalo sonanta
mi kunmetis miajn pecojn
kaj ilin gluis per la gluo de konsolo

QUATRO MICROCONTOS

Foto PSV - 06/2018

CONCESSÃO

Escrevia histórias tristes. Criticado, passou às alegres.
Nunca mais foi feliz.

KONCEDO

Li verkis malgajajn rakontojn. Kritikite, li transiris al gajaj.
Li neniam plu estis feliĉa.


PÊNDULO

Tinha dificuldade em dizer não. Tanto tentou que conseguiu.
Passou a ter dificuldade em dizer sim.

PENDOLO

Estis al li malfacile diri ne. Post longa klopodado, li sukcesis.
Nun, estas al li malfacile diri jes.


SINCERIDADE

Orgulhava-se de dizer sempre o que sentia. Engasgou quando ouviu um certo adágio de Beethoven.

SINCERECO

Li fieris, ke li ĉiam diras kion li sentas. Li hezitis, kiam li aŭskultis certan adaĝon de Betoveno.


ENGANO

Foi ao cinema. O filme era outro.
Não importa, ele também era outro.


MISO

Li iris al kinejo. La filmo estis alia.
Ne gravas, ankaŭ li estis alia.

UMA NOVA BIOGRAFIA DE ZAMENHOF           Merece divulgação a nova biografia de Zamenhof, lançada recentemente no Brasil pela Editora Temática. “Zamenhof –Vida, obra e ideias do autor do Esperanto”, do russo Alexander Korjenkov. Originalmente escrita em Esperanto e já traduzida para vários idiomas, aparece agora em Português, em ótima tradução de Fernando Pita, coordenador do Clube do Livro Esperantista.
            O autor é mundialmente conhecido no movimento Esperantista, como intelectual, tradutor, editor, redator da revista “La Ondo de Esperanto” (juntamente com sua esposa Halina Gorecka) e ativista, desde os tempos de União Soviética. Compôs um panorama sucinto e pertinente de uma vida extraordinária. Em resumo, a história de um homem que, sozinho, conseguiu criar uma língua viva - façanha inédita na história da humanidade. Um gênio de inteligência e sensibilidade, um humanista entre os maiores. Graças a ele, o Esperanto se firmou no mundo como uma construção de dupla face: idioma e proposta de paz entre todos os homens.
            A nova biografia traz também um importante acréscimo de informação. Enquanto se desenrolam, na prosa fluente de Konjenkov, os acontecimentos principais na vida do “Mestre”, mostram-se em paralelo as conquistas culturais que a própria comunidade Esperantista tem obtido, nos quatro cantos do mundo. Foi assim que a língua se tornou viva, pela montagem de toda uma cultura internacional, patrimônio comum que nos enriquece a todos, onde quer se estejamos. O Esperanto, aos poucos, se tornou independente do seu genial autor, como ele mesmo planejou e ensejou. Hoje, é fenômeno mundial e incontestável.
            Vale a pena conhecer e divulgar o novo livro de Alexander Korjenkov, que vem preencher uma velha lacuna em nosso meio. Parabéns aos editores.
           


NOVA BIOGRAFIO DE ZAMENHOF

            Meritas diskonigon la nova biografio de Zamenhof, ĵus lanĉita  en Brazilo, fare de Eldonejo Temática. “Zamenhof – Vivo, verkoj kaj ideoj de la aŭtoro de Esperanto”, de la ruso Alexander Konĵenkov. Originale verkita en Esperanto kaj jam tradukita en plurajn lingvojn, ĝi nun aperas en la portugala lingvo, en bonega traduko de Fernando Pita, kunordiganto de Esperanta Libro-Klubo.
            La aŭtoro estas tutmonde konata en la Esperanto-movado, kiel intelektulo, tradukisto, eldonisto, redaktisto de la revuo “La Ondo de Esperanto” (kun sia edzino Halina Gorecka) kaj aktivulo, ekde la tempo de Sovetunio. Li kunmetis nelongan, oportunan panoramon pri eksterordinara vivo. Resume, la historio pri homo, kiu sola sukcesis krei vivantan lingvon – kio estas unika heroaĵo en la historio de la homaro. Geniulo laŭ inteligenteco kaj sentemeco, humanisto inter la plej grandaj. Danke al li, Esperanto firmiĝis en la mondo kiel konstruaĵo kun du flankoj: lingvo kaj propono pri paco inter ĉiuj homoj.
La nova biografio alportas krome gravan informan aldonon. Dum elvolviĝas, per la flua prozo de Korĵenkov, la ĉefaj okazaĵoj en la vivo de la “Majstro”, paralele montriĝas  kulturaj konkeroj, kiujn la Esperantista komunumo mem atingis, sur la kvar anguloj de la mondo. Tiel la lingvo fariĝis vivanta, per konstruado de tuta kulturo internacia, posedaĵo komuna, kiu nin ĉiujn riĉigas, kie ajn ni estas. Esperanto, iom post iom, fariĝis sendependa de sia genia aŭtoro, kiel li mem planis kaj efektivigis. Hodiaŭ, ĝi estas tutmonda, senkontesta fenomeno.
            Valoras la penon koni kaj diskonigi la novan libron de Alexander Korĵenkov, kiu plenigas malnovan truon en nia medio. Gratulon al la eldonintoj.