segunda-feira, 25 de novembro de 2019

cansaço

PSV - 2019


estou cansado deste corpo e suas ideias
arrasto as pernas pelo mundo
arrasto pensamentos
carrego nas costas as dobras das manhãs
as sombras dos poentes
as minhas dúvidas
as minhas muitas dúvidas
não compreendo esta chuva que desaba inesperada
não decifro sequer a fala do meu cão
esta umidade nas minhas mãos
a lufada que vem do mar
o mecanismo da memória
as palavras sonoras e vazias
não sei nada
sou como esse pombo manco que pousa no telhado
e crocitalaco


mi estas laca pro ĉi tiu korpo kaj ĝiaj ideoj
mi trenas la krurojn tra la mondo
mi trenas pensojn
mi portas surdorse la faldojn matenajn
la sunsubirajn ombrojn
miajn dubojn
miajn multajn dubojn
mi ne komprenas ĉi tiun pluvon kiu subite falas
mi ne deĉifras eĉ la parolojn de mia hundo
ĉi tiun malsekecon de miaj manoj
la blovon venantan de la maro
la meĥanismon de memoro
la belsonajn malplenajn vortojn
mi nenion scias
mi estas kiel tiu lama kolombo kiu staras sur la tegmento
kaj kveras

sexta-feira, 22 de novembro de 2019

NÃO ESQUECER O MAHATMA


2 de outubro é feriado nacional na Índia e Dia Internacional da Não-violência. Nesta data, há 150 anos, nasceu Mohandas Karamchand Gandhi. Não era de direita, não era de esquerda: libertou a Índia do jugo britânico por meio da mobilização popular, mediante liderança autêntica.
Formado advogado, iniciou carreira na África do Sul, onde pleiteou direitos e protestou contra a discriminação. Voltando à Índia, concentrou forças contra impostos abusivos dos britânicos, pela implantação dos direitos humanos acima de castas, pela liberdade religiosa. Seu maior feito social foi a Marcha do Sal, de 400 km, em protesto contra o imposto do sal, estopim para a independência do país por pressão pacífica.
Habitava uma comunidade simples, vestia túnica tecida no local, era vegetariano. Fazia longos jejuns como forma de pressão política e depuração espiritual. Foi assassinado a tiros por um fanático nacionalista, aparentemente por sua tolerância para com os islamitas.
Um de seus conhecidos biógrafos, o suíço Edmond Privat, era Esperantista e produziu uma de suas biografias clássicas. De Gandhi, conhece-se a declaração:
“Sou favorável a um mesmo calendário para o mundo todo, assim como a uma só moeda para todos os povos, e uma língua auxiliar como o Esperanto, para todos.”
Curiosamente, em 1996, a ONU declarou 16 de novembro Dia Internacional da Tolerância. Trata-se de lembrete à humanidade, para o combate ao preconceito sexual, racial, cultural e econômico. Sinal de que o humanismo de Gandhi, como o de Zamenhof, criador do Esperanto, são muito semelhantes, e mais necessários que nunca, no mundo de hoje.
Convém não esquecer o grande Mahatma.

NECESAS NE FORGESI LA MAHATMON

Je la 2-a de oktobro 2019 oni memoris la 150-an jubileon de la naskiĝo de Mohandas Karamchand Gandhi - la nobla Mahatmo. Miaopinie, sufiĉe pala rememoro. En la nuntempa mondo de radikalaj sintenoj, teroro, socia malegaleco kaj klimataj ŝanĝoj pro homaj mistraktoj al la naturo, ni devus pli atente relerni la instruojn de tiu granda homo. Li staris nek dekstre, nek maldekstre, li staris homece. Li lasis al ni tute novan manieron konsideri la politikon. En la sanskrita lingvo, la vorto “mahatmo” signifas “grandan animon”, “respektindulon”. 
Gandhi naskiĝis en Hindujo kaj fariĝis advokato, naciisto, kontraŭkoloniisto, en tempo, kiam Brita Unio regis super Hindujo. Lia plej heroa agado estis trafa kampanjo por liberigo de lia lando per “senperforta rezistado”. Tiu movado inspiris aliajn similajn movadojn tra la tuta mondo, por defendo de homaj rajtoj kaj libereco. 
Lia kariero komenciĝis fakte en Sudafriko, kie li defendis indiĝenajn komunumojn por iliaj civitanaj rajtoj. Poste, en Hindujo, li ekorganizis kamparanojn, agrokulturistojn kaj urbajn laboristojn por protestado kontraŭ imposto je la tero kaj diskriminacio. En la jaro 1930, li kondukis hindojn al la fama “Marŝado pro Salo”, 400- kilometrojn longa, por protesti pri imposto je salo.
Li  loĝis en modesta komunumo, sin vestis per tradicia tuniko mane teksita, kaj sin nutris vegetare. Plurfoje li travivis longajn fastojn, kiel spiritan praktikon kaj kiel politikan premforton. Li multe batalis por paco inter religioj, ĉiam pledante por toleremo kaj frateco. Kelkaj homoj kritikis lin siatempe, konsiderante lin tro tolerema rilate islamanojn. Precize pro tio li estis pafe murdita de hinda fanatika naciisto, en 1948. La 2-a de oktobro estas feria tago en Hindujo, kaj en la tuta mondo konsiderata kiel Internacia Tago de Neperforto. 
La vivo de Gandhi aparte interesas nin, Esperantistojn, ne nur pro lia homarana sinteno, kiu iom similas la Zamenhofan, sed ankaŭ pro lia konata deklaro rilate nian lingvon:

“Mi estas por sama kalendaro por la tuta mondo, same kiel mi estas por sama mono por ĉiuj popoloj kaj unu monda helplingvo kiel Esperanto por ĉiuj popoloj.“

La konata Esperanto-pioniro Edmond Privat amikiĝis al Gandhi kaj verkis klasikan biografion ”Vivo de Gandhi“, publikigitan de Eldonejo Stafeto, en 1967.
Kurioze, ke en la jaro 1996, la Ĝenerala Asembleo de Unuiĝintaj Nacioj starigis la 16-an de novembro kiel Internacian Tagon de Toleremo. Tiu dato celas precize memorigi la tutan homaron pri la bezono kontraŭi ĉiaspecan maltoleremon kaj antaŭjuĝon rilate al religioj, sekso, ekonomia stato kaj kulturo. Tio signifas, ke la idearo de la granda Mahatmo plu estas tute aktuala.
(Artikolo aüskultebla per

quinta-feira, 21 de novembro de 2019

VERSOS DE NATAL


PSV - 2019

Espelho, amigo verdadeiro,
Tu refletes as minhas rugas,
Os meus cabelos brancos,
Os meus olhos míopes e cansados.
Espelho, amigo verdadeiro,
Mestre do realismo exato e minucioso,
Obrigado, obrigado!

Mas se fosses mágico,
Penetrarias até o fundo deste homem triste,
Descobririas o menino que sustenta este homem,
O menino que não quer morrer,
Que não morrerá senão comigo.
O menino que todos os anos, na véspera de Natal,
Pensa ainda em pôr os seus chinelinhos atrás da porta.

Manuel Bandeira


KRISTNASKAJ VERSOJ


Spegulo, vera amiko,
Vi reflektas miajn haŭtajn sulkojn,
Miajn blankajn harojn,
Miajn miopajn, lacajn okulojn.
Spegulo, vera amiko,
Majstro de preciza, detala realismo,
Dankon, dankon!

Sed se vi estus magia,
Vi penetrus ĝisfunde en ĉi tiun tristan homon,
Vi malkovrus la knabon, kiu subtenas tiun homon,
La knabon, kiu ne emas morti,
Kiu nur mortos kun mi.
La knabon, kiu ĉiujare, en la antaŭtago de Kristnasko,
Ankoraŭ pensas meti siajn pantofletojn malantaŭ la pordon.(Poemo aüskultebla per 

quinta-feira, 14 de novembro de 2019

Para sempre

PSV - 2019


Para sempre

Por que Deus permite
que as mães vão-se embora?

Mãe não tem limite,
é tempo sem hora,
luz que não apaga
quando sopra o vento
e chuva desaba,
veludo escondido
na pele enrugada,
água pura, ar puro,
puro pensamento.
Morrer acontece
com o que é breve e passa
sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça,
é eternidade.
Por que Deus se lembra
— mistério profundo —
de tirá-la um dia?
Fosse eu Rei do Mundo,
baixava uma lei:
Mãe não morre nunca,
mãe ficará sempre
junto de seu filho
e ele, velho embora,
será pequenino

feito grão de milho.

Carlos Drummond de Andrade Por ĉiam

Kial Dio permesas,
ke patrinoj iru for?
Patrino ne havas limon,
estas tempo senhora,
lumo, kiu ne estingiĝas
kiam blovas vento
kaj falegas pluvo,
veluro kaŝita
en la sulka haŭto,
pura akvo, pura aero,
pura penso.
Morto okazas
al tio, kio estas nedaŭra kaj pasas for
kaj ne lasas spuron.
Patrino, en sia graco,
estas eterno.
Kial Dio decidas 
- profunda mistero - 
ŝin forpreni, iun tagon?
Se mi estus Reĝo de la Mondo,
mi dekretus leĝon:
Patrinoj neniam mortos,
patrino restos por ĉiam
apud sia filo
kaj li, eĉ se maljuna,
estos malgrandeta
kiel maizograjno.