quarta-feira, 25 de dezembro de 2013

O NATAL E O CÃOMeu cão ficou muito nervoso na noite de Natal.
Os foguetes eram frequentes
e a cada explosão ele lançava um latido desesperado,
mistura de tormento e medo.
A hora de dormir tinha passado
e ninguém dava sinal de sossegar.
Meu cão não compreendia aquele tumulto,
aquele vozerio elevado,
aqueles papeis  coloridos esparramados no chão.
As pessoas pouco habituais,
a comilança fora de propósito,
abraços e beijos,
desejos de muita felicidade
e cheiro de espumante branco.
A desordem na casa.
Meu cão só se aquietou
quando o tomei no colo,
apaguei a luz
e fomos dormir.

KRISTNASKO KAJ HUNDO

Mia hundo estis tre maltrankvila en la Kristnaska nokto.
Raketoj estis oftaj
kaj post ĉiu eksplodo ĝi ekbojis senespere,
pro mikso de turmento kaj timo.
Jam pasis la horo por enlitiĝo
kaj neniu decidis kvietiĝi.
Mia hundo ne komprenis tiun tumulton,
tiun laŭtan babiladon,
tiujn kolorajn paperojn dise sur la planko.
Ne kutimaj homoj,
troa, nekomprenebla manĝegado,
ĉirkaŭbrakoj kaj kisoj,
deziresprimoj pri multe da feliĉo
kaj odoro de blanka ŝaŭmvino.
Malordo en la domo.
Mia hundo kvietiĝis nur
kiam mi prenis ĝin en miajn brakojn,
malŝaltis la lumon
kaj ni ekdormis.

terça-feira, 24 de dezembro de 2013

ESTÓICO


Preto, muito preto. Pele de sobra sobre os ossos. Olhos descaídos em duas fundas cavernas.
As pernas bambas e nem um gemido.
Levaram-no para exames radiológicos.
“Levanta a cabeça!” “Engole o contraste.” “Prende a respiração!” “Vira de lado.” “Agora de frente.” “Só mais uma vez.”
Quando não agüentou mais e ameaçou desabar, deram por findos os exames.
“O Senhor é forte, seu João! Não reclama de nada!”
“Fazer o quê, doutor? Faz parte do meu pacote...”                STOIKA

Nigra, tre nigra. Tro da haŭto sur la ostoj. Duonfalintaj okuloj en du profundaj kavernoj.
Malfirmaj kruroj kaj eĉ ne unu ĝemo.
Oni kondukis lin al radiologiaj ekzamenoj.
“Levu la kapon!” “Englutu la kontrastaĵon.” “Ĉesigu  spiradon!” “Turnu vin.” “Nun, de fronte.” “Lastan fojon.”
Kiam li jam ne eltenis kaj minacis kolapsi, oni finis la ekzamenojn.
“Vi estas forta, S-ro Johano! Vi tute ne plendas!”
“Kion fari, doktoro? Tio estas parto de mia pakaĵo...”

terça-feira, 3 de dezembro de 2013

O TRAVESSEIRO

Depois da última dose do dia, saiu do bar e dormiu ali mesmo, na calçada nua.
Ameaçava garoar e a marquise era estreita.
Barba rala em cara ensebada. Sapatos sem cadarço. Unhas pretas.
Sob a cabeça, a servir de travesseiro,  um livro de capa colorida, com as pontas arrebitadas. O título ainda legível, em letras azuis: “História das Sociedades”.

KAPKUSENO

Post la lasta drinkdozo tiutaga, li eliris el la drinkejo kaj ekdormis tuj apude, sur la nuda trotuaro.
Pluveto alproksimiĝis kaj la alero estis nelarĝa.
Maldensa barbo sur grasmalpura vizaĝo. Senlaĉaj ŝuoj. Nigraj ungoj.
Sub la kapo, kiel kuseno, libro kun kolora kovrilo, kun ĉifitaj anguloj. Ankoraŭ legebla titolo, per bluaj literoj: “Historio de Socioj”.

DESPEDIDA


Sonhei. E o sonho meu      
à noite encheu de espanto o grande breu.
Eu vi. E o olhar sério
deixou-me em companhia do mistério.
Perdi. E nunca mais
há de nascer um dia como os tais.
Tão pouco. A vida, escassa,
mal deixa ver a sombra que perpassa.
Adeus. Tudo se finda.
Num canto da memória o aroma, ainda.

ADIAŬO

Mi sonĝis. Palpebrumo.
Pleniĝis per mirego la mallumo.
Mi vidis. Kaj mistero
nur restis ĉirkaŭ mi post la apero.
Mi perdis. Kaj ne plu
bluiĝos la ĉiel’ per sama blu’ .
Domaĝe. Tro rapide
la ombroj pasas fuĝe kaj misgvide.
Adiaŭ. Venis fino.
Aromo nur en la memorosino.


terça-feira, 12 de novembro de 2013

A VIDA É CURTAFoi numa tarde de outono, luminosa e azul.
Era uma rua pedonal, com  gente alegre a  passear, num país de bons vinhos.
De um lado, o busto majestoso de um grande poeta.
Do outro, uma confeitaria  com doces de ovos e pães robustos.
Ao pé de mim, alguém  perguntou onde se podia tomar um refrigerante à base de cola.
Não soube responder.
Alguns passos adiante, li, colado a uma vitrine: “A vida é muito curta para se tomar vinho ruim.”

MALLONGA ESTAS LA VIVO

Ĝi okazis en aŭtuna posttagmezo, luma kaj blua.
Ĝi estis strato por piedirantoj, plena je gajaj homoj promenantaj, en lando de bonaj vinoj.
Unuflanke,  majesta busto de granda poeto.
Aliflanke, konfitejo kun dolĉaĵoj el ovoj kaj fortaj panoj.
Apud mi, iu demandis, kie oni povas preni kolaon.
Mi ne sciis respondi.

Kelkajn paŝojn antaŭe, mi legis ĉe montrofenestro: “La vivo estas tro mallonga por ke oni trinku malbonan vinon.”

terça-feira, 29 de outubro de 2013

NINGUÉM PODE SERVIR A DOIS SENHORES


Vivia com aquele livro encadernado com capa preta, pra cima e pra baixo.
Um dia um colega comentou:
- Você é muito religioso, não?
- Eu?! Religioso?!
- Sempre com a Bíblia em baixo do braço...
- Não é a Bíblia. É “O Senhor dos Anéis”.


NENIU POVAS ESTI  SKLAVO POR DU SINJOROJ

Li konstante portadis tiun nigre binditan libron, tien kaj reen.
Unu tagon, kolego komentis:
- Vi estas tre religiema, ĉu?
- Mi?! Religiema?!
- Ĉiam kun la Biblio sub la brako...
- Ĝi ne estas la Biblio. Ĝi estas “La Mastro de l’ Ringoj”.

domingo, 20 de outubro de 2013

O RISO

Todo riso é infantil.
Não é preciso aprendê-lo, apenas praticá-lo.
Por isso, ri alegremente, de tudo que possas.
Regressa ao menino que és
e ri, abertamente, dos outros meninos,
ri das aves palradoras que se repetem,
dos homens palradores,
das palavras canhestras,
das situações constrangedoras,
dos deslizes, dos tropeços.
Ri, sobretudo,  de ti mesmo, que é o riso mais saudável.
Ri, sem censura,
no mais puro exercício de liberdade.
Nunca peças desculpas por rires,
e nunca te arrependas.
Abre a boca e ri, sem limite, bobamente.
Toma para ti o riso que está no mundo,
ele te pertence, por pleno direito.
Busca-o, acha-o, colhe-o, come-o,
fruto sumarento.
Porque o choro – este não será preciso buscar.


RIDO

Ĉia rido estas infaneca.
Ne necesas lerni ĝin, nur praktiki ĝin.
Tial, gaje ridu, pri ĉio, kio al vi eblas.
Revenu al la knabo, kiu vi estas
kaj plene ridu pri aliaj knaboj,
ridu pri la parolkapablaj birdoj, kiuj ripetadas,
pri la parolkapablaj homoj,
pri la misaj vortoj,
pri malkomfortaj situacioj,
pri eraroj, pri stumbloj.
Ridu precipe pri vi mem, kio estas plej sana rido.
Ridu sen cenzuro,
laŭ plej pura praktikado de libereco.
Neniam pardonpetu, ke vi ridis,
kaj neniam pentu.
Malfermu la buŝon kaj ridu, senlime, stulte.
Prenu por vi la ridon, kiu estas en la mondo,
ĝi apartenas al vi, plenrajte.
Serĉu ĝin, trovu ĝin, pluku ĝin, manĝu ĝin,
sukan frukton.
Ĉar ploron – vi ne bezonos serĉi.

sábado, 19 de outubro de 2013

ESTAR JUNTO ESTAR SÓquando estamos juntos
importa o brilho do céu
a flor exótica
o recorte da terra junto ao mar
o pio da ave desconhecida
o gosto seco do vinho rubro
o pão molhado no azeite

quando estamos sós
roda a vertigem de um lugar muito alto
um velho adágio soa algures
a brisa arisca entre a folhagem
o cimo do monte
uma pequena náusea
um zumbido
uma recordação muito antiga
uma súbita saudade talvez

quando juntos – soa fora o ruído
quando sós – o ruído soa dentro
é preciso estar junto
é preciso estar só


KUNESTI  SOLESTI

kiam oni kunestas
gravas ĉiela helo
ekzota floro
la linio de tero ĉe marbordo
la pepo de nekonata birdo
la seka gusto de ruĝa vino
pano trempita en oleo

kiam oni solestas
rondiras vertiĝo en tre alta loko
malnova proverbo ie sonas
fuĝema venteto inter la foliaro
la supro de monto
eta naŭzo
zumado
tre antikva rememoro
eble subita resopiro

kiam kune – sonas for la brueto
kiam sole – la brueto sonas ene
necesas kunesti
necesas solesti

segunda-feira, 23 de setembro de 2013

ROMANCE CONJUGALDesde a primeira noite, duas grandes almofadas de seda serviam de travesseiros de luxo, na cama do casal. Atritadas, provocavam um ruído mágico.
Dentro de alguns anos, estavam enxovalhadas. Foram trocadas por travesseiros anatômicos feitos de material da NASA. Para durar o resto da vida.
Passaram-se mais alguns anos. Certa noite, após uma discussão banal, surgiu entre os travesseiros da NASA uma almofada de plástico, oriunda do sofá da sala. Ali ficou, pelo resto da vida.

Epílogo
O motivo da discussão caiu logo no esquecimento.


GEEDZA ROMANO

Ekde la unua nokto, du grandaj silkaj kusenoj kuŝis kiel luksaj kapkusenoj sur la geedza lito. Kiam ili interfrotiĝis, magian brueton ili kaŭzis.
Post kelkaj jaroj, ili estis jam ĉifitaj. Oni anstataŭigis ilin per anatomikonformaj kapkusenoj faritaj el materialo uzata de NASA. Por daŭri la tutan vivon.
Pasis kelkaj pliaj jaroj. Unu vesperon, post banala kverelo, aperis inter la NASA-kapkusenoj iu plasta kuseno, kiu devenis de sur la sofo en la vizitĉambro. Ĉi tie ĝi restis la tutan vivon.

Epilogo

La kaŭzo de la kverelo baldaŭ falis en forgeson.

sábado, 21 de setembro de 2013

INOCÊNCIA- Você parece meio triste, hoje.
- Cansada...
- Vá pra casa, abra um vinho, ouça música.
- Não tenho costume.
- Leve este. A “Appassionatta”, de Beethoven. Para ouvir de olhos fechados.
- Cantora italiana?


NAIVECO

- Vi aspektas iom malgaja, hodiaŭ.
- Laca...
- Iru hejmen, malfermu vinbotelon, aŭskultu muzikon.
- Mi ne kutimas.
- Kunportu ĉi tiun. “Appassionatta”, de Beethoven. Oni aŭskultu kun okuloj fermitaj.

- Ĉu ítala kantistino?

quarta-feira, 18 de setembro de 2013

SEDUÇÃO
Fazia muito tempo que não se viam. Encontraram-se na rua.
- Quanto tempo!
- Saudade!
- Namorando?
- Assim, assim...
Na verdade, o namoro ia mal. De morno a frio.
Despediram-se, sem assunto.
- Me manda um e-mail.
No dia seguinte, logo cedo, ela encontrou um embrulho de pão quentinho, amarrado à grade do portão.


DELOGADO

De longa tempo ili ne vidis unu la alian. Ili renkontiĝis surstrate.
- De kiom da tempo!
- Mi sopiris!
- Ĉu vi havas amindumanton?
- Iele, trapele...
Fakte, ŝiaj amrilatoj misfluis. Malvarme, preskaŭ glacie.
Ili adiaŭis, sen multo por interparoli.
- Sendu al mi retmesaĝon.

Je la sekva tago, frumatene, ŝi trovis pakaĵon kun varma, freŝa pano, ligita al la krado de la enirpordeto.

segunda-feira, 16 de setembro de 2013

VERGONHANo dia seguinte ele já podia viajar no metrô sem pagar.
Ficou com vergonha. Comprou bilhete e passou na catraca.
Na volta, constrangido,  mostrou a identidade ao funcionário, que nem olhou direito e liberou a catraca.
Três dias depois, a vergonha tinha sumido.
Foi quando ele se perguntou: era vergonha de viajar de graça ou vergonha de envelhecer?

HONTO

La sekvan tagon li jam rajtis veturi per metroo senpage.
Li hontis. Li aĉetis bileton kaj trairis la kontrolradon.
Revenante, malkomforte, li montris sian identigan dokumenton al la oficisto, kiu apenaŭ rigardis kaj liberigis la kontrolradon.
Post tri tagoj, la honto malaperis.

Tiam li sin demandis: ĉu li hontas veturi senpage aŭ li hontas maljuniĝi?

terça-feira, 20 de agosto de 2013

CASA DE PEDRAÉ uma casa de pedra
com persianas verdes
e uma velha senhora dentro.
De manhã, ela vem molhar as flores da frente
e varrer os degraus da entrada.
À tarde, soa o rouco sino da aldeia.
Às vezes chega o aroma do mar
e de azeitonas.
Outras vezes passa uma criança
a caminho da escola,
um trabalhador em sua bicicleta,
um gato vadio.
E há ainda a brisa, a brisa.
Por que me comove tanto
uma velha senhora em sua casa de pedra?

ŜTONA DOMO

Ĝi estas ŝtona domo
kun verdaj persienoj
kaj maljuna sinjorino interne.
Matene ŝi akvumas la florojn fronte
kaj balaas la ŝtupojn ĉe la enirejo.

Je vesperiĝo sonas la raŭka sonorilo en la vilaĝo.
Iam kaj iam alvenas la odoro de maro
kaj de olivoj.
Alifoje preterpasas infano
survoje al la lernejo,
laboristo sur sia biciklo,
vaganta kato.
Kaj krome estas venteto, venteto.
Kial min tiel emocias
maljuna sinjorino en sia ŝtona domo?

quarta-feira, 14 de agosto de 2013

A VOLTA


Foi preciso contemplar as severas montanhas
de um país distante,
mastigar o peixe exótico,
 a fruta e o leite,
banhar a língua no vinho untuoso,
os cabelos na brisa seca de outros ares.
Foi preciso apertar a mão de uma outra gente
mais ríspida,
mais rude,
mais antiga.
Ouvir cantos remotos,
pisar pedras mais ásperas,
repousar em sombras de árvores tristonhas.
Foi preciso então voltar,
abrir o portão,
olhar para o meu cão,
para a minha cadeira,
ouvir  o pio da minha codorna.
E deixar entrar comigo a gratidão.


REVENO
Necesis kontempli la severajn montarojn
de fora lando,
maĉi ekzotikan fiŝon
frukton kaj lakton,
bani la langon per oleeca  vino,
la harojn per seka venteto de alia aero.
Necesis premi la manon de aliaj homoj
pli krudaj,
pli maldelikataj,
pli antikvaj.
Aŭskulti nekonatajn kantojn,
paŝi sur pli malglataj ŝtonoj,
ripozi en ombro de malĝojaj arboj.
Necesis tiam reveni,
malfermi la pordon,
rigardi mian hundon,
mian seĝon,
aŭskulti la pepadon de mia koturno.
Kaj lasi, ke dankemo envenu kun mi.


terça-feira, 9 de julho de 2013

A GRATIDÃO PELOS MEUS PEDAÇOSTenho imensa gratidão pelo meu polegar direito. Atarracado, aperta com solicitude o botão do elevador e, ereto, sinaliza explícita e otimista positividade. O polegar esquerdo nutre algum infantil ciúme injustificado. Uma só das mãos não bateria palmas.
Alimento enorme consideração por meus olhos que, mercê de modestas lentes, me levaram a ver o mundo e tantos de seus mistérios. Mostraram-me o que me agradou e o que me constrangeu, luz e sombra, as cenas e as ilusões delas. Tantas vezes os levei a olhar o que não cabia, e eles jamais me recusaram sua acuidade. Bons amigos!
Sustento sincero afeto por meus joelhos. Levaram-me a percorrer o mundo, dei com eles a volta à linha do Equador – e isto não é uma metáfora, senão fato concreto e sólido como minhas patelas. Heróicos joelhos que poucas vezes se curvaram e que, em retribuição, poucas vezes obriguei a se ajoelharem – que é a função precípua dos joelhos.
                Reitero meu eterno agradecimento por meu estômago. Mártir das minhas gulas, depósito indevido das minhas revoltas, esponja de recalques inconfessáveis. Lavei-o dos resíduos sujos das frustrações a goles moderados de vinho tinto. E ele nunca me negou a resignação pacífica dos santos. Por tamanha caridade, terá acesso a lugar reservado no céu das vísceras.
                Curvo-me reconhecido ao meu cérebro. Quanto trabalho tem tido, quanta paciência. Encaminha com infinita sabedoria minhas mais loucas sugestões, até produzir com elas o melhor que pode em forma de pensamentos. Reduz minha insanidade, atenua meus arroubos, abranda-me as contradições. Guarda meus rudes instintos em branca substância; aninha-me infantis neuroses na cinzenta porosidade. Nunca lhe agradecerei o bastante, por me ter poupado da sandice.
                Assim agradeço ao meu nobre corpo, na representação de seus grandes e pequenos pedaços. Com ele percorri a vida, e me serviu sempre com grande dignidade. Deu-me mais que o merecido. Qualquer dia entrego-o de volta à mãe, com todo gosto e eterna lembrança, ele que me carregou pelos caminhos e me permitirá sair deles melhor do que entrei.
               
DANKEMO AL PECOJ DE MI

Mi havas grandegan dankemon al mia dekstra dikfingro. Korpulenta, ĝi bonvoleme premas la butonon de  lifto kaj stare ĝi signas klarsencan kaj optimisman pozitivon. La maldekstra dikfingro nutras iom da nepravigebla, infana ĵaluzo. Unu sola mano ne povus aplaŭdi.
Mi ege konsideras miajn okulojn, kiuj, per modestaj lensoj, faris, ke mi vidu la mondon kaj tiom da misteroj en ĝi. Ili montris al mi plaĉajn kaj konsternajn aferojn, lumon kaj ombron, scenojn kaj iluziojn pri ili. Multfoje mi devigis ilin rigardi tion, kio ne indis, kaj tamen ili neniam rifuzis al mi sian akuratecon. Bonaj amikoj!
Mi tenas sinceran estimon pri miaj genuoj. Ili kondukis min trairi la mondon, per ili mi ĉirkaŭiris laŭ la ekvatora linio – kaj ĉi tio ne estas metaforo, sed fakto konkreta kaj solida kiel miaj pateloj. Heroaj genuoj, kiu malofte kurbiĝis, kaj kiujn, repage, mi malofte devigis al surgenuiĝo – kio estas la precipa funkcio de genuoj.
Mi emfazas mian eternan dankon al mia stomako. Martiro de mia tromanĝemo, neinda deponejo de miaj ribeloj, spongo de nekonfeseblaj subpremitaj pensoj. Mi lavis el ĝi la malpurajn restaĵojn de frustracioj per moderaj englutoj de ruĝa vino. Kaj ĝi neniam neis al mi la paceman rezignacion de sanktuloj. Pro tia karito, ĝi ricevos decan lokon en la ĉielo de korpinternaĵoj.
Mi klinas min omaĝe al mia cerbo. Kiom da laboro ĝi havas, kiom da pacienco. Ĝi prilaboras per senfina saĝeco miajn plej frenezajn sugestojn, ĝis ĝi produktas per ili laŭeble plej taŭgajn pensojn. Ĝi malpliigas mian  malprudenton, mildigas miajn impulsojn, moderigas miajn kontraŭdirojn. Ĝi konservas miajn krudajn instinktojn en blanka substanco; ĝi ennestigas miajn infanajn neŭrozojn en griza poraĵo. Mi neniam sukcesos sufiĉe danki, ke ĝi evitigis al mi frenezon.
Tiel mi dankas mian noblan korpon, je reprezento de ĝiaj grandaj kaj malgrandaj pecoj. Per ĝi mi trairis la vivon, kaj ĝi servis min ĉiam kun granda digno. Ĝi donis al mi pli ol tion, kion mi meritis. Baldaŭ mi redonos ĝin al ĝia patrino, kun granda plezuro kaj poreterna memoro, ĉar ĝi portis min laŭ vojoj kaj permesos al mi foriri el ili pli bona ol mi eniris.
quarta-feira, 5 de junho de 2013

OS GRANDES OLHOS(a Fernanda Montenegro)
                                                                                                                                                                       
durante o dia ela brilha
seus grandes olhos interrogativos
percorrem o mundo e a alma dos admiradores
sua grande voz poderosa despeja palavras mágicas
que fazem cogitar os mais acomodados
e cortam a respiração dos afoitos
cada contido gesto seu  a  empurrar a  gente temerosa de pensar

de noite ela chora
desconsoladamente
chora por seus mortos e pela vida que se foi
chora longa e silenciosamente
um choro sem soluços,
sem lamento, 
brando riacho a lhe escorrer pela face
e  seus grandes olhos mareados mergulham fundo na escuridão do quarto

GRANDAJ OKULOJ
(al Fernanda Montenegro)

dumtage ŝi brilas
ŝiaj grandaj demandemaj okuloj
trairas la mondon kaj la animon de admirantoj
ŝia granda potenca voĉo verŝas magiajn parolojn
kiuj pensigas la plej akomodiĝemajn
kaj tranĉas la spiron de la tro aŭdacaj
ĉiu gesto ŝia puŝas homojn kiuj timas pensi

dumnokte ŝi ploras
senkonsole
ŝi ploras pro siaj mortintoj kaj pro la forpasinta vivo
ŝi ploras longe silente
senlamente
milda rivereto al ŝi fluas survizaĝe
kaj ŝiaj grandaj larmantaj okuloj funde plonĝas en la mallumon de dormoĉambro

quarta-feira, 1 de maio de 2013

O QUE SE DIZ, O QUE SE ENTENDE
eu disse bala
querendo adocicar
ele ouviu  estampido e susto

sussurrei vela
querendo alumiar
ele viu defunto na sala

sorri  piso
mostrando o chão limpo
ele sentiu a premência do pé

bati palma
na intenção do aplauso
ele palpou a textura vegetal

tentei sorriso
que é leve agrado
ele entendeu que era só riso


LA DIRITA, LA KOMPRENITA

mi diris sukeron
kun la intenco dolĉigi
li englutis nur guton da suko

mi flustris kandelon
kaj  volis lumigi
skandalon li aŭdis kun ŝoko

mi ridetis plankon
kaj montris puran irejon
li  flankon apenaŭ perceptis

mi sonigis aplaŭdon
kun intenco aprobi
sur flugiloj de alaŭdo li forflugis

mi provis rideton
nome delikatan kareson
malican rikaneton li komprenis

quinta-feira, 25 de abril de 2013

SOLIDÃO                Leio com vagar, como a degustar pasteis de nata, o “Milagrário pessoal” do angolano José Eduardo Agualusa – e deparo com uma frase simples, óbvia e luminosa: “A violência é uma rendição da inteligência.” Num intervalo de leitura, recebo uma mensagem de uma amiga do Rio, informando com resignação que um tiroteio se instalara, mais uma vez, no condomínio ao lado do seu pequeno prédio de apartamentos. A mensagem trazia a conformação dos fatos corriqueiros.
                Horas antes, jornais e telas do mundo inteiro mostravam bombas de rua numa maratona, em Boston. Dias antes, um estudante chutou um motorista e despencaram todos de um viaduto – o ônibus, o estudante, o motorista, todos os demais passageiros e, por acréscimo, a razão humana.
                Penso comigo, num esforço inútil de compreender o desvario, que a violência é a falta de palavras. Seu antídoto dormita nos pensamentos que precisam desesperadamente de palavras. Lançar bombas e chutes é mais fácil que pensar. A natureza está plena de violência; cabe ao homem transcendê-la. É preciso dirigir a torrente da raiva e do ódio para o túnel das palavras, até que saiam, do outro lado da montanha, apaziguadas e apascentadas.
                A violência é uma forma atroz de solidão – a solidão da incomunicabilidade, da surdo-mudez que nos reduz a todos à  selvageria original. Quem não ouve não é ouvido; quem não é ouvido atira bombas e pontapés.
                E despencamos todos.

SOLECO

Mi legas malrapide, kvazaŭ mi gustumus krempasteĉojn, la “Personan miraklaron” de la angola José Eduardo Agualusa – kaj mi trovas simplan, memkompreneblan, luman frazon: “Perforto estas kapitulaco de inteligento.” Je momenta ĉesigo de la legado, mi ricevas mesaĝon de amikino el Rio, informantan, ke unu plian fojon okazas pafado inter aro da konstruaĵoj proksime al ŝia eta apartamenta domo. La sciigo alvenis kun rezignacio de kutimaj okazaĵoj.
Kelkajn horojn antaŭe, ĵurnaloj kaj ekranoj en la tuta mondo montris stratbombojn ĉe maratono en Boston. Kelkajn tagojn antaŭe, studento piedbatis  ŝoforon kaj falegis ĉiuj – la omnibuso, la studento, la ŝoforo, ĉiuj ceteraj pasaĝeroj, kaj krome la homa racio.
Mi pensas , en senutila klopodo kompreni la frenezaĵon, ke perforto estas manko de vortoj. Ĝia kontraŭveneno dormetas en pensoj, kiuj senespere bezonas vortojn. Ĵeti bombojn kaj piedbatojn estas pli facile ol pensi. Naturo estas plena je perforto; koncernas la homon transcendi ĝin. Necesas direkti la torenton da kolero kaj malamo en la tunelon de vortoj, ĝis ili eliras, aliflanke de la montaro, pacigitaj kaj kvietigitaj.
Perforto estas ekstrema formo de soleco – soleco de nekomunikebleco, de surdmuteco, kiu kondukas nin ĉiujn al la origina sovaĝeco. Kiu ne aŭskultas, tiun neniu aŭskultas; kiu ne aŭskultas ĵetas bombojn kaj piedbatojn.
Kaj falegas ni ĉiuj.

domingo, 21 de abril de 2013

ATAVISMOdescubro assombrado
que meu filho é muito diverso de mim
e recordo agora
com alguma melancolia
o dia em que atinei
sem nenhum assombro
ser muito diverso de meu pai


ATAVISMO

mi  malkovras kun miro
ke mia filo estas tre malsama ol mi
kaj mi nun rememoras
iom melankolie
la tagon kiam mi ekkonsciis
sen ia miro
ke mi estas tre malsama ol mia patro


sábado, 20 de abril de 2013

ABUSOandei abusando de mim
comi arroz sem tempero
tomei  vinho vagabundo
torci para time ruim
li muito livro tedioso
vi muito filme arrastado
escutei  conversa comprida
principalmente a conversa de pretensiosos
ouvi desaforo
batuquei samba sem ginga
fui a algumas formaturas
fui a certos casamentos
nunca aprendi  a dançar
nunca cuidei de uma horta
nuca tive passarinho
nunca roubei beijo
nunca fingi doença para faltar a aula
jamais me embriaguei de cachaça
só de deveres cumpridos
o resultado aí está
agora fico lutando para não me vingar de mim

MALRESPEKTO

mi min longe malrespektis
mi manĝis rizon sen salo
trinkis aĉan vinon
fervoris por malkompetenta futbalteamo
legis enuigajn librojn
ofte spektis tedajn filmojn
mi aŭskultis tro longajn paroladojn
precipe tiujn de arogantuloj
mi aŭdis ofendojn
tamburis sensvingajn sambojn
mi ĉeestis diplomigajn ceremoniojn
mi ĉeestis ankaŭ iujn geedziĝajn ceremoniojn
mi neniam lernis dancadon
neniam zorgis pri legomĝardeno
neniam havis birdon
mi neniam ŝtelis kison
neniam ŝajnigis malsanon por eviti iron al lernejo
neniam ebriiĝis de brando
nur de plenumitaj devoj
mi malrespektis min
jen estas la rezulto
nun mi strebadas por ne venĝi kontraŭ mi

terça-feira, 26 de março de 2013

OUTONO

os pombos no telhado

arrulham delicadezas

o outono chegouAŬTUNO

 kolomboj sur tegmento

kveras delikataĵojn

alvenis aŭtuno

ABRAÇOUm pardal cata farelo de pão à minha mesa.
O vento fresco prenuncia chuva.
Um ciclone se forma no céu, inusitado.
Um homem grita loucamente na madrugada.
As prostitutas são seres tristes, muito tristes.
A estação chega ao seu fim.
Na pia do banheiro a violeta floresce, majestosa.
A poeira do asfalto é preta.
Nas horas  vagas os barbeiro pinta quadros a óleo.
No fim da tarde, uma calçada impessoal revela súbito duas paredes de vidro que se abraçam num enlace luminoso, espetacular.

ĈIRKAŬBRAKO

Pasero bekas panerojn sur mia tablo.
Freŝa vento antaŭanoncas pluvon.
Ventokirlo formiĝas en la ĉielo, neatendita.
Homo freneze krias en malfrua nokto.
Putinoj estas malĝojaj, tre malĝojaj estuloj.
La sezono atingas sian finon.
Sur la lavkuvo, en la banejo, violo ekfloras, majesta.
Polvo de asfalto estas nigra.
En liberaj horoj la barbiro pentras olefarbajn bildojn.
Fine  de la tago, indiferenta trotuaro subite montras du vitrajn murojn, kiuj sin reciproke ĉirkaŭbrakas, per spektakla, luma interpreno.