quarta-feira, 28 de novembro de 2018

TRÁGICO RESUMO DE NOTÍCIA

Óleo de Ismael Nery
Foto PSV - 2018

Nove  mulheres mortas por dia na América Latina – o lugar mais perigoso para elas, fora de zona de guerra.
Muitos desses assassinatos acontecem no Brasil – 3 por dia, durante o ano de 2017.
A Lei Maria da Penha, valendo no Brasil desde 2006, é tida como das melhores leis sobre o assunto no mundo. No entanto, a violência doméstica volta a crescer no país. O grau de impunidade é elevadíssimo e a assistência às vítimas, precaríssimo. Oitenta por cento das agressões são de maridos ou ex-namorados. Muitas suportam as agressões por anos, antes de denunciar. E muitas nunca denunciam.
 (Contei hoje este resumo de notícia a duas mulheres, casualmente.
Uma comentou: “Alguma coisa ela fez para acontecer isso...”
A outra: “Tem muita mulher sem vergonha por aí!”)
Alguma coisa está terrivelmente errada com os homens (leia-se: seres humanos).TRAGIKA RESUMO DE NOTICO

Po 9 virinoj estas murditaj en ĉiu tago en Latinameriko - la plej danĝera loko  por ili, ekster militregionoj.
Multaj el tiuj murdoj okazis en Brazilo - po 3 en ĉiu tago, dum la jaro 2017.
Leĝo Maria da Penha*, kiu validas ekde la jaro 2006, estas konsiderata kiel unu el la plej bonaj en la mondo, pri tiu temo. Tamen, la enhejma perforto denove kreskas en nia lando. La grado de senpuneco estas altega, kaj la asistado al viktimoj, tute nesufiĉa. 80 procentoj el la agresoj estis faritaj de edzoj aŭ eksamantoj. Multaj virinoj eltenas la agresojn dum jaroj, antaŭ ol denunci ilin. Kaj multaj neniam denuncas. 
(Hodiaŭ mi diris tiun resumon de notico al du virinoj, senpripense.
Unu el ili komentis: “Ion fuŝan ŝi faris por ke tio okazu...”
La alia: “Troviĝas ĉie multaj senhontulinoj!”)
Io estas terure misa ĉe la homoj (ne nur viroj).

* Brazila Leĝo kiu klopodas protekti virinojn.

sábado, 24 de novembro de 2018

EPICURISMO

Foto Marion Brasil - Nov. 2018


      Cadelinha delicada
      reflete serenamente:
      comida e cama arrumada...
      Faço inveja a muita gente!      EPIKURISMO

      Hundineto delikata
      serene filozofias:
      mola lito, ventro sata...
      Eĉ la homoj min envias!

quarta-feira, 21 de novembro de 2018

UMA PEQUENA OBRA DE ARTE

Casaquinho de bebê
Autora: Beth Rose (Lorena/SP)
Foto PSV - nov. 2018

Um casaquinho azul de crochê, destinado a um recém-nascido que se vista com elegância para se apresentar ao mundo, é acaso uma obra de arte. Transpõe a barreira do nobre artesanato para impor-se pura arte. A autora, Beth Rose, receba pois, com nossos cumprimentos, o título de artista, além de artesã. Dá gosto ver.
A arte do crochê se perde no tempo. Na Idade Média, vinda provavelmente da algum país árabe, alcança a Espanha, firma-se na França e se dissemina pelo mundo. Em Portugal, faz parte de entranhada tradição, segundo a qual as moças que o praticam são consideradas “prendadas” e muito aptas para o casamento. (Que não nos ouçam as atuais belicosas feministas...)
A palavra designa o pequeno gancho que, na extremidade da agulha, puxa o fio e forma a característica forma de trança e renda: “croc”, em francês.
Uma delicadeza!


ETA ARTVERKO

Eta blua manteleto destinita al ĵus-naskito, kiu elegante  vestiĝu per ĝi por sin prezenti al la mondo, estas certe artverko. Ĝi transpasas la baron de la nobla manfaritaĵo kaj sin montras kiel pura arto. La aŭtoro, Beth Rose, akceptu do, kune kun niaj gratuloj, la titolon de artisto, krom manfaristo. Estas plezuro rigardi ĝin.
La arto kroĉeti perdiĝis en la prahistorio. En Mezepoko, probable ĝi venis el iu araba lando en Hispanujon, fimiĝis en Francujo kaj disvastiĝis tra la mondo. En Portugalujo, ĝi estas parto de profunda tradicio, laŭ kiu junulinoj ĝin praktikantaj estas konsiderataj kiel “talentaj” kaj tre taŭgaj por edziniĝo. (Tion ne aŭdu la nuntempaj batalemaj feministinoj...)
Tiu vorto signifas etan hokon, kiu situas en unu ekstremaĵo de stangeto, per kiu oni alkroĉas fadenon kaj formas karakterizan plektaĵon kaj punton: “croc”, en la franca lingvo.
Vera delikataĵo! 

PERTO

Foto PSV - Agosto 2018


a mim me basta que estejas perto
interditos embora
a voz séria
a mão robusta
o hálito generoso
os leves passos no corredor
a calma caligrafia
a mim me basta que estejas perto
e não te aviste
e não te ouça
apenas fugidio vulto
oculto que estás numa dobra de destino
só não posso suportar que não estejas pertoPROKSIME

sufiĉas al mi ke vi staras proksime
eĉ se ne ebla
la serioza voĉo
la forta mano
la malavara spiro
la malpezaj paŝoj en la koridoro
la trankvila skribmaniero
sufiĉas al mi ke vi staras proksime
kaj mi ne vidas vin
kaj mi ne aŭdas vin
apenaŭ fuĝema formo
kaŝita en faldo de la destino
mi nur ne povas elteni ke vi ne staras proksime