domingo, 13 de junho de 2021

na pálida tarde de sábado

 

PSV jun 2021


na pálida tarde de sábado

três homens sentados na calçada

 

são homens pobres e bêbedos

a julgar pelos andrajos

pela garrafa de cerveja quente

que a cada um fornece goles cáusticos

 

são felizes

com suas feições sérias

compenetradas

enquanto trocam ideias de duvidosa gravidade

 

não há ninguém na rua

além dos três homens na calçada

e sua garrafa

de quando em quando passa um carro

um cão peregrino

uma lufada de ar

todos ignoram aquela assembleia inusitada

 

de que falam não importa

falam de nada

basta que tenham consigo

a mais antiga das humanidades

- a comunhão

 

 

en pala sabata posttagmezo

tri viroj sidas sur trotuaro

 

ili estas malriĉaj ebriaj viroj

se oni konsideras iliajn ĉifonajn vestojn

la botelon kun varma biero

kiu al ĉiu liveras kaŭstikajn glutojn

 

ili estas feliĉaj

kun siaj seriozaj mienoj

severaspektaj

dum ili interŝanĝas ideojn de dubinda graveco

 

neniu troviĝas sur la strato

krom la tri viroj sur trotuaro

kaj ilia botelo

iam kaj iam preterpasas aŭto

pilgrimanta hundo

aerblovo

ĉiuj ignoras tiun nekutiman kunsidon

 

ne gravas pri kio ili parolas

ili parolas pri nenio

sufiĉas ke ili havas kun si

la plej antikvan homecon

- la komunecon

Todas as estrelas são pequenas à noite

 


Termino a leitura de um livrinho precioso. Com o título acima, trata-se de belíssima antologia de microcontos em Esperanto. A edição é da americana Mondial, com iniciativa de Miguel Fernandes e Miguel Adúriz, atuais responsáveis pelo tradicional Concurso Literário anual da Associação Universal de Esperanto. A categoria “microcontos” foi introduzida no concurso, por iniciativa deles, por representar uma nova expressão literária de grande sucesso em todo o mundo, nos últimos tempos. Os Esperantistas aderiram pronta e entusiasticamente. Como os resultados dos concursos publicam habitualmente somente os textos premiados, os organizadores decidiram editar a antologia, para que o público tenha acesso a outros daqueles textos.

Numa primorosa introdução, pode-se ler uma bela defesa da novidade, bem como um breve ensaio sobre o espírito do microconto.

A leitura é deliciosa. Aqui vão dois exemplos:

 

De Francisco Javier Moleón,

 

“Parece ouro”

 

“Isso é tudo?”, perguntei.

O caixão permaneceu em silêncio.

 

De Liven Dek,

 

“Problema de necessidades”

 

Precisaram de vários anos para decidir se casar. Uma vez feito, bastou uma noite para a separação.

 

 

“Ĉiuj steloj etas nokte”

 

Mi finis la legadon de fajna libreto. Kun tiu titolo, temas pri belega antologio de mikronoveloj en Esperanto. La eldono estis farita de la usona Mondial, laŭ iniciato de Miguel Fernandez kaj Miguel Adúriz, nuntempaj respondeculoj pri la tradiciaj ĉiujaraj Belartaj Konkursoj de Universala Esperanto-Asocio. La branĉo “mikronoveloj” estis enkondukita en la konkurson pro ilia iniciato, ĉar ĝi reprezentas novan literaturan esprimaĵon, kiu furoras en la tuta mondo, lastatempe. Esperantistoj tuj aprobis entuziasme. Ĉar la rezultoj de la konkursoj kutime publikigas nur premiitajn tekstojn, tial la organizantoj decidis eldonigi la antologion, por ke la publiko povu aliri aliajn tiajn tekstojn.

En bone farita enkonduko,oni povas legi belan defendon de tiu novaĵo, kaj ankaŭ nelongan eseon pri la spirito de mikronoveloj.

La legado estas tre plezuriga. Jen du ekzemploj:

 

De Francisco Janvier Moleón,

 

Oron similas

 

“Ĉu tio estas ĉio?” mi demandis.

La ĉerko restis silenta.

 

De Liven Dek,

 

Problemo pri bezonoj

 

Ili bezonis plurajn jarojn por decidi pri sia geedziĝo. Post la plenumo, unu nokto sufiĉis por disiĝo.